วันพุธที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองเรือสาธารณะประโยชน์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีสวนแตงตำบลท่าเรือ โดยมีท่านนายอำเภอนาหว้า กล่าวเปิดโครงการ ณ บริเวณหนองเรือ บ้านท่าเรือ มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาหว้า พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

PPT_จดหมายข่าวจิตอาสาพัฒนาหนองเรือ
Share: