เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาหว้า ร่วมกันมอบถุงยังชีพผู้ประสบปัญหาทางสังคมในสภาวะยากลำบากแก่ชาวตำบลท่าเรือ จำนวน 306 คน และมอบโถสุขภัณฑ์ปันสุข จำนวน 20 ราย ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

มอบโถสุขภัณฑ์ปันสุขและถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้306ราย
Admin TharuaeNawa

Share: