เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาหว้า ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

00 21มิย.67 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
Admin TharuaeNawa

Share: