สภาเทศบาลตำบลท่าเรือ ได้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2566 (มีกำหนด 30 วัน)

S__32317452
Admin TharuaeNawa

Share: