Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าเรือ ได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (ค่าเฉลี่ย 24 ชม) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ สภาพอากาศ 18.00 ไมโครกรัม/ลบม. อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับตำบลนาหว้า สภาพอากาศอยู่ที่ 18.7 ไมโคกรัม/ลบม. ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิเวียนศรีษะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ร่วมกันรณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าเรือ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนชาวท่าเรือเข้าร่วมเป็นสมาชิก “ธนาคารขยะรีไซเคิล” พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง การขออนุญาตปิดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569)

Continue Reading...