16ก.ย.2565 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจด้วยสมุนไพรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าเรือ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเรือ

โครงการผู้สูงอายุสุขใจด้วยสมุนไพรท้องถิ่น
Share: