14ก.ย.2565 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น(การทำพวงกุญแจแคนจิ๋ว) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเรือ ณ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

โครงการส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเรือ
Share: