19ก.ย.2565 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนราษฎร์สามัคคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้ จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเรือ ณ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
Share: