ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ ประชุมผู้ปกครอง และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

01
Admin TharuaeNawa

Share: