เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ

00_28พค.67พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
Admin TharuaeNawa

Share: