นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเรือ

00โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Admin TharuaeNawa

Share: