วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ได้มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ดำเนินการก่อสร้างวางระบบท่อส่งน้ำประปาโซล่าเซลล์ บริเวณหนองเรือ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว..เกษตรกรชาวตำบลท่าเรือของเราก็จะมีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี

131166 วางท่องส่งน้ำระบบโซล่าเซล์
Share: