วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล รษก.ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ และทีมงานสาธารณสุข (กู้-ชีพ) เทศบาลตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียง (ครั้งที่ 3) ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

131166 ท่านนายกฯมอบผ้าอ้อมผู้ป่วยติดเตียง คร้ั้งที่ 3
Share: