วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลท่าเรือ โดยนางณัฐธิดา อุดมเดชาเวทย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมกันปลูกพืชพรรณสมุนไพร ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (๑ อปท. ๑สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

141166 พื้นที่สวนผักสมุนไพร
Admin TharuaeNawa

Share: