ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

01ประกาศ_merged
Admin TharuaeNawa

Share: