ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ05เผยแพร่แผน
Admin TharuaeNawa

Share: