1ก.ย.2565การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเรือ

01-09-65 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565
Share: