ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดสายบ้านนาซ่อม หมู่ที่3 ถึงบริเวณบ้านโนนหนองพัง โดยลงลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร และปรับเกรดเกลี่ยผิวจราวรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-08-64 32,400
Admin TharuaeNawa

Share: