ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดสายหนองเรือ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 2 ถึงบริเวณบ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 โดยลงลูกรักตามจุดที่ชำรุด ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-11-08-64 40,500
Share: