ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง4-6เมตร ยาก1,558เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตรม. ทต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

โครงการ P67040005977
Admin TharuaeNawa

Share: