ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ทต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

โครงการ P67040006042
Admin TharuaeNawa

Share: