วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ นำโดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้มีพระราชสมัญญานาม “สมเด็จพระปิยมหาราช” อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนาหว้า จ.นครพนม.

00
Share: