วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ด้วยการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประชาสัมพันธ์ลงเว็ปไซต์
Share: