ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล ประกอบไปด้วย 1.ชุมชนบ้านท่าเรือ 2.ชุมชนบ้านนาซ่อม – บ้านสามแยก 3.ชุมชนไทแสก ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล ลงเว็ปไซต์
Admin TharuaeNawa

Share: