นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครพนม ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5

ลงเว็บ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
Admin TharuaeNawa

Share: