วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าเรือ นำโดยนายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ออกประชาคมให้ความรู้และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลท่าเรือ ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

เวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาล
Admin TharuaeNawa

Share: