วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ นายขวัญ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมเปิดงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2565 ณ วัดมุทิตาธรรม บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

LINE_ALBUM_151265 ปฏิบัติธรรม_๒๒๑๒๑๕_1
Share: