ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

53271
Admin TharuaeNawa

Share: