ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก สายทางจากบริเวณแยกวัดศรีโพธิ์ชัย ถึงบริเวณท่อลอดเหลี่ยมห้วยบ่อกอก บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4-6 เมตร ยาว 1,558 เมตร หรือมีพื้นที่งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 8,420 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11เมย.67 ประชาสัมพันธ์ลงเว็ปไซต์
Admin TharuaeNawa

Share: