วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ โดย นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคน ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ตามนโยบายของนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม.

00 วันเคารพธงชาติ251266 (1)
Admin TharuaeNawa

Share: