เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด มาศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ LTC เทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

เทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.เมืองหงส์
Admin TharuaeNawa

Share: