ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “นักทรัพยากรบุคคล” เบอร์โทรศัพท์ 042-533505 ในวัน เวลา ราชการ ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

Share: