8ก.ค.2564 นายคงกริช พงษ์พันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัฒนธรรมบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อปรึกษาหรือแนวทางการขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับประธานศูนย์การเรียนรู้ฯ ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

Admin TharuaeNawa

Share: