7ก.ค.2564 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ได้มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านท่าเรือและบ้านบะหว้าตามจุดที่ได้รับแจ้ง ปรากฏว่าซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านท่าเรือเสร็จสิ้น จำนวน ๓ จุด บ้านบะหว้า จำนวน ๓ จุด รวมทั้งหมด ๖ จุดด้วยกัน ตามที่ได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะ สามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ที > กองช่าง เทศบาลตำบลท่าเรือ ค่ะ

Share: