8ก.ค.2564 นายภัททภูมิ ภูมิบาลล์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ได้พาคณะครูผู้ดูแลเด็กพัฒนาสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๘ ตามข้อสั่งการของ นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิ ขัดพื้นกำแพงเพื่อทาสี รวมทั้งขัดสนิมเครื่องเล่นของเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนแรงจากคณะกรรมการศูนย์ฯ และพนักงานรถขยะของเทศบาลตำบลท่าเรือ มาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดและเก็บกิ่งไม้ในวันนี้ค่ะ

Share: