พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ท่าเรือ จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

21มิย.67 กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
Admin TharuaeNawa

Share: