Posted in อื่นๆ

การแพทย์ฉุกเฉิน EMR (กู้ชีพ)

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เสนอมาตรการส่งเสริมคุณธรร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องก…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

รายงานกำกับติดตามการดำเนิ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนป้องกันการทุจิต 2566-2…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรม…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายการการดำเนินการเพื่อจั…

Continue Reading...