ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดสายจากบ้านนายนิติกร เปาวะนา บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านสามแยก หมู่ที่ 6 โดยลงลูกรังตามจุดที่ชำรุด ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยผิวจราวรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

03-11-08-64 73,000
Admin TharuaeNawa

Share: