เทศบาลตำบลท่าเรือ ได้มีการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (ค่าเฉลี่ย 24 ชม) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าเรือ สภาพอากาศ 18.00 ไมโครกรัม/ลบม. อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับตำบลนาหว้า สภาพอากาศอยู่ที่ 18.7 ไมโคกรัม/ลบม. ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ควรสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิเวียนศรีษะ

20มิย.67การวัดค่าเฉลี่ย PM2.5
Admin TharuaeNawa

Share: