วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน (อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งท่านได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยกลุ่มทอผ้าให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีท่านนายอำเภอนาหว้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับท่านในวันนี้ด้วย.

141066 ต้อนรับอธิบดี พช.
Share: