ประกาศเทศบาลตำบลท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางจากบ้านบะหว้า หมู่ที่ 5 ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2185 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ขนาดผิวจราวรกว้าง 5 ม. ความยาว 1,960 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 9,800 ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

012-16-04-64 5,509,968.15
Admin TharuaeNawa

Share: