ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลตำบลท่าเรือร่วมใจต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564

TPHG9mQdFc

นายสวาท  โคตรบิน  ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ  พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ

mungmee

Share: