ผ้าไหมบ้านท่าเรือ สินค้าโอทอประดับ 5 ดาว

bvJTjnNLcM

ผ้าไหมบ้านท่าเรือ สินค้าโอทอประดับ 5 ดาว เมื่อปี 2520 ชาวบ้านท่าเรือได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมศิลปาชีพบ้านท่าเรือ โดยเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกของประเทศ ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทำให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการทอผ้าไหมมาอย่างต่อเนื่อง ผ้าไหมบ้านท่าเรือจึงเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีความละเอียด ลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม เช่น ลายนาคน้อย ลายตาหมากนัด (ลายสับปะรด) ลายกุญแจน้อย ลายตุ้ม ลายขอ และมีคุณภาพระดับโอทอป 5 ดาว

mungmee

Share: