กิจกรรมบูรณาการหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกับโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเรือ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโอภาสวิทยาราม และ3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปู่ตานาซ่อม

โครงการ1อปท.1สวนสมุนไพร แยกตามกิจกรรม
Admin TharuaeNawa

Share: