สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเรือ เขต 1 และเขต 2 ได้เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเรือ

การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4
Admin TharuaeNawa

Share: