วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลท่าเรือ ออกประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

0เวทีประชาคมท้องถิ่น
Share: