วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 8 พร้อมมอบของรางวัลและขนมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

00ไฟล์แนบเว็บไซต์ วันเด็ก ศพด.ม.8
Share: