วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีเพื่อองค์กรและตนเอง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 กิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุง รักษาต้นไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ PDF ลงเว็บไซต์
Share: