09ก.ย.2565 นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน กปท. รองผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี รพ.สต.ท่าเรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าเรือ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าเรือ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าเรือ
Share: