วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายขวัญใจ ชาสงวน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ ร่วมต้อนรับและมอบกระเช้าแด่ นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ร่วมถึงมอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้แก่เด็กนักเรียนตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า

Share: